Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/mpnckjvbhosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Giá Dịch Vụ Lau Kính

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/mpnckjvbhosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Giá Vệ Sinh Bảng Hiệu

Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/mpnckjvbhosting/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Giá Phun Khử Khuẩn

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Lau Kính Tòa Nhà

STT Dịch vụ lau kính Đơn Vị Đơn giá (Vnđ)
1 Lau kính nhà cao tầng mặt ngoài 10.000 – 30.000
2 Lau kính nhà cao tầng mặt trong 8.000 – 15.000
3 Lau kính nhà cao tầng mặt ngoài (mới lắp ráp) 15.000 – 25.000
4 Lau kính nhà cao tầng mặt trong (mới lắp ráp) 10.000 – 15.000
5 Xử lý kính ố trên cao Khảo sát báo giá
6 Xử lý kính ố tầm thấp Khảo sát báo giá

Bảng Báo Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Bảng Hiệu

Bảng Báo Giá Phun Khử Khuẩn

STT Dịch vụ Diện tích Đơn giá (Vnđ)
1 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Dưới 100m² 499k
2 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Dưới 200 m² 699k
3 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Dưới 300 m² 999k
4 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Dưới 500 m² 1299k
5 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Trên 500 m² 2.999đ/m²
6 Phun khử trùng, sát khuẩn Cloramin B Trên 1000 m² Khảo Sát Giá